• liansu
  • škola (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Video operacije

Električni slagači s protutežom

Potpuno električni raskolični viličari za palete

Potpuno električni raskolični viličari za palete

Potpuna električna dizalica za palete na stalku

Potpuno električni paletni viličar s postoljem

Potpuno električni dohvatni paletni viličari

Potpuno električni voki slagači

Poluelektrični viličari za palete