• liansu
  • škola (2)
  • tumblr
  • youtube
  • lingfy

Poluelektrični paletni viličari 2,0 – 3,0 tona

  • Poluelektrični paletni viličar 2,0 – 3,0 tone

    Poluelektrični paletni viličar 2,0 – 3,0 tone

    Potpuno električni paletni viličar je paletni viličar s baterijom kao izvorom energije, električnim hodanjem i električnim hidrauličkim podizanjem.Paleta i kontejner se mogu koristiti za pojedinačno rukovanje materijalom, što je idealna oprema za rukovanje materijalom u skladišnoj radionici i tvorničkom području.Hidraulično, električno podizanje i električno hodanje mogu imati svoje prednosti, bez pomoći druge opreme za dizanje i utovar, i velik teret, mali model, jednostavan za rukovanje i bez zagađenja ispušnom bukom, široko se koristi u vodoravnom rukovanju na velikim udaljenostima, utovaru i istovaru kamiona .